Červená kalina

Ověřené ztráty ruské techniky a možnosti jejich náhrady – informace z otevřených zdrojů

Ověřené ztráty ruské techniky a možnosti jejich náhrady – informace z otevřených zdrojů

V dnešní době můžeme sledovat válku na Ukrajině de facto online. V míře tak velké, jaká nám do dnešních dnů nebyla umožněna. I tak se ocitáme v mlze války. Kvůli informačním operacím je nám ukazována situace bojiště tak, aby ovlivnila podporu vlastních operací té dané strany. Nadto žijeme ve světě, kde podléháme určité zkratkovitosti a v duchu rčení „Přání otcem myšlenky“ si vnitřně potvrzujeme pouze takové informace, které podporují náš pohled na svět a naši pravdu. K tomuto se připojí fámy a mýty minulosti a je dokonáno.

V tomto článku využijeme metod OSINT (Open Source Intelligence – zpravodajství z otevřených zdrojů). Využijeme několik zdrojů ze světové komunity OSINTu, thinkthanků i práce autora textu, abychom se na konci článku pokusili odpovědět na to, zda, kdy a za jakých podmínek by mohlo dojít k oslabení ruských dodávek tanků a bojových vozidel pěchoty na ukrajinské bojiště.

V textu se zaměříme na ztráty ruských tanků (MBT) a bojových vozidel pěchoty (IFV), které jsou sice jen úzkým segmentem celé problematiky, ale lze je použít jako referenční hodnotu. Poté se podíváme na výrobu a doplňování techniky ze skladů, ať již přímo k jednotkám, či do opravárenských závodů. 

Na internetu funguje několik OSINT komunit, které vytváří seznamy zničené techniky. Technika je na seznamy přidávána na základě vizuálního záznamu (fotografie, video) a na tomto základě je určen stav (zničena/poškozena/opuštěna/ukořistěna – či jejich kombinace), typ vozidla, a dost často je k vozidlu přidána geolokace.  Databáze vozidel jsou průběžně aktualizovány, doplňovány a zpřesňovány.  Aktuálně lze doporučit tyto dvě:

Oryx [1], který je často citován různými thinthanky a žurnalisty. A Warspotting [2], který je sice méně známý, bez seznamu ukrajinských ztrát, ale s jinými limity na použité zdroje, v seznamech nejsou využity např. záběry z ovládání ATGM (Antitank guided missile – protitanková řízená střela). 

V článku tedy využijeme data z Oryx, pro porovnání budeme využívat techniku označovanou pouze jako zničená. Stav – poškozeno, opuštěno či ukořistěno zanedbáme, protože technika, která je pouze poškozená či opuštěná, se po posunu frontové linie může opět dostat pod kontrolu vojsk Ruské federace a může být opravena či opět využita.

 

Tanky


První kategorií, na kterou se podíváme, jsou tanky. Vozidla s vysokou odolností, průchodností terénem a palebnou silou. 

Jako zničené byly v následujících měsících zaznamenány tyto počty:

září 2023– 56 ks, říjen 2023 – 93 ks, listopad 2023 – 78 ks, prosinec 2023- 74 ks a v lednu 2024 52 ks. 

Celkem tedy 353 zničených tanků za 5 měsíců. 

 

Výroba tanků v Rusku je v tuto chvíli zajištována pouze v UVZ (URALVAGONZAVOD – УралВагонЗавод) v Nižním Tagilu. Jediný sériově vyráběný model je T-90M. Ten vzniká jak modernizací starších T-90, tak novou výrobou. Celkem dlouho se diskutovalo o rychlosti produkce. 31. 8. 2023 vydal francouzský Institut Action Resilience studii [3], ve které odhadl kapacitu výroby nových tanků v UVZ na 50 kusů ročně. Některé další zdroje hovoří až o 200 nových tancích za rok. Nicméně, dle dostupných informací, bylo k 31. 12. 2022 vyrobeno celkem 140 ks tanků T-90M [4] bez rozlišení toho, zda jde o novovýrobu, či hloubkovou modernizaci původních T-90.

Objasnění rychlosti produkce tanků T-90M poskytuje reportáž z UVZ z 25. 9. 2023, ve které je viditelná kompletace věže a korby s číslem 192. Zajímavé je, že věž s číslem 192 byla viděna v UVZ již v prosinci 2022. 


Věž č. 192 T-90M v UVZ prosinec 2022.


Kompletace věže č. 192 s korbou 192 v UVZ září 2023.

 

Pokud vezmeme jako relevantní zdroj počty dodávek v letech 2021 a 2022 [4], vychází nám produkce za 9 měsíců roku 2023 na necelých 52 kusů, což je necelých 6 kusů za měsíc.  Za sledovaných 5 měsíců bylo zničeno 16 tanků T-90M.  Dále je za stejné období evidováno dalších 16 vozidel jako poškozených či opuštěných.

V minulém roce se dále objevily informace o obnovení výroby T-80 v omském OmskTransMaš (Омский завод транспортного машиностроения). Poprvé o ní veřejně mluvil 10. 8. 2023 CEO UVZ Alexandr Potapov [7]. Zajímavé je, že zprávu následovala informace z Kalugy, z místní KADVI (Калужский турбинный завод) [8], kde se pochlubili prvním odlitím převodové skříně pro turbínu GTS-1250, pohonnou jednotku tanků T-80. Dále jsme ve videu byli svědky výroby dalších dílů. Nicméně, jak na procesu lití, tak opracování odlitků, bylo využito jen velice málo moderních CNC strojů. Můžeme se pouze dohadovat, zda je to z důvodu „prototypování“, či zda je to důsledkem zastaralosti technického plánu. Zajímavostí je, že informaci o obnovení výroby přinesl i ruský odborný web Topwar [9] 15. 12. 2023. Jak správně uvádí, tyto motory jsou potřeba jak pro obnovení výroby T-80, tak i pro modernizaci a oživení přibližně 900 tanků T-80, které byly dle satelitních snímků uložené na skladovacích základnách v roce 2023. Dále budou turbíny využívané jako náhradní díl pro tanky řady T-80 v tankových útvarech Ruské federace.  Otázkou zůstává vlastní věž vozidla. Od poloviny 90. let se v Rusku věže neodlévají. S největší pravděpodobností půjde tedy o věž Burlak [10], která byla vyvinuta v omském závodě a byla testována na podvozku T-80. 


 

Prototyp věže Burlak na podvozku T-80 během testů.

 

Dalším prvkem doplňování ztrát je repase a modernizace dlouhodobě uložených tanků na skladovacích základnách.  Prvotní přehled závodů, kde probíhá modernizace tanků je opět zpracován v Institut Action Resilience [1]. 

Modernizaci a oživení tanků máme v tomto čase potvrzeno v celkem 5 lokacích. Jedná se o nám již známé UVZ v Nižním Tagilu, kde probíhá modernizace tanků řady T-72B a T-72B3 na 

nové modely T-72B obr. 2022 a T-72B3 obr. 2022.  Ve sledovaných měsících bylo zničeno 34 kusů T-72B obr. 2022 a 6 kusů T-72B3 obr. 2022 takto zmodernizovaných tanků. 

Problém je, že modernizaci vozidel řady T-72 dále provádí 61. бронетанковый ремонтный завод (61. závod oprav obrněné techniky)  a 163. Бронетанковый ремонтный завод (164. závod oprav obrněné techniky). Dle různých zdrojů je počet modernizovaných kusů techniky za rok přibližně mezi 230 a 330. Mimo UVZ nemáme k dodávkám vozidel žádné informace. Jedinou veřejně dostupnou informací je záznam televize Zvezda z 6. 10. 2023 [12]. Na úvodním přeletu je mimo dlouhodobě uloženou techniku možno zaznamenat také techniku poškozenou v boji na Ukrajině. Na vozidlech je jasně viditelné značení V a Z. Za povšimnutí stojí vyrovnaná vozidla BTR-50, která zjevně prochází generální opravou.


Odstavná plocha vozidel k modernizaci a opravě v 61. základně oprav. 

Jasně viditelné tanky T-72B3 s invazními znaky V a Z. 


 

Další vozidla řady T-72, jeden z T-72B3 s invazním značením, v pozadí vozidla BTR-50.


Dalším závodem, kde probíhá modernizace je v omský OmskTransMaš, kde probíhá modernizace vozidel řady T-80BV na verze T-80BV obj. 2022  a T-80BVM obr. 2022, resp. nyní již na verze s indexem obr. 2023.  Dle Institut Action Resilience [1] je kapacita modernizace v Omsku cca 30 kusů za rok, nicméně existují i vyšší odhady hovořící ročně o 180 až 200 ks vozidel T-80BV/BVM [15]. Za posledních 5 měsíců byly evidovány dva zničené T-80BV obr. 2022 a dva T-80BVM obr. 2022. 


Fotografie z omské výrobní haly ukazuje práci na věžích pro T-80BV obr.2022 z 9. 2. 2023

 

Posledním závodem, kde probíhá modernizace tanků je 103. бронетанковый ремонтный завод, který má v portfoliu všechna vozidla: T-54/55, T-62M/MV, různé varianty T-72 a T-80. Dle Institutu by měl mít roční kapacitu 30 až 60 tanků. Zajímavostí je, že závod obdržel v říjnu 2022 zakázku na modernizaci 800 ks tanků T-62M/MV na modely T-62M obr. 2022 a T-62MV obr. 2022 [16].  Celou zakázku má závod splnit během čtyř let, tj. 200 ks za rok. Za sledovaných 5 měsíců evidujeme pouze 2 zničené T-62M obr. 2022 a jeden T-62MV obr. 2022.


 

Fotografie zachycuje tank T-62MV obr. 2022 (vlevo) a T-62M obr. 2022 náležící 5. samostatné gardové tankové brigádě, spadající pod 36. vševojskovou armádu. Doněcká oblast 31. 1. 2024


Posledním doplňkem jsou dodávky vozidel přímo ze skladovacích základen k manévrovým prvkům na Ukrajině. Takto již byly jednotkám dodány první T-62M/MV v létě 2022. Dále během roku 2023 dodávky tanků T-80B, T-72A a v neposlední řadě různých verzí T-54/55. Jako poslední jsme zaznamenali transport tanků T-64. Tato vozidla do této doby používaly pouze jednotky vzniklé z ozbrojených formací Doněcké a Luhanské lidové republiky. Nicméně původ těchto T-64 lze sledovat do Ruské federace [42]. 

Na skladovacích základnách bylo dle analýzy satelitních snímků [18] od Covert Cabala v září 2022 přibližně 4 696 tanků, které byly kompletní. Analýza snímku zhruba o rok později ukázala pouze 3 911 kompletních tanků. Tímto lze přibližně určit kapacitu opravárenských závodů někde mezi 400-600 vozidly za rok. Závody část kapacity věnují i opravám vozidel staženým ze zóny bojů. Část vozidel odsunutých ze základen putuje přímo k jednotkám, kde nahrazuje zničené tanky. 


 

Na fotografii transport T-64 ze skladovacích základen na západ Ruska. Video je datované 9. 12. 2023. 

Nicméně, podle vegetace, bylo video pořízeno dříve, pravděpodobně na přelomu října/listopadu 2023.


V tuto chvíli dle dostupných zdrojů dochází k výrobě přibližně 80 nových tanků T-90M a modernizaci přibližně 400 až 600 tanků za rok. Tato stávající produkce dokáže pokrývat náhrady zničených tanků na ukrajinském bojišti pouze částečně.   Většina ztrát je kryta jen díky dodávkám tanků ze skladovacích zásob, zejména díky nasazení všech modelových řad. 

Lze tedy očekávat, že množství vozidel, uschopněných k dodávkám ze základen přímo k jednotkám, bude klesat. Postupem času tedy bude docházet ke snižování síly ruských tankových sil.  Naše porovnání se ovšem týká ruské produkci oproti zničeným tankům. Za sledované období evidujeme dalších 163 tanků jako poškozených či opuštěných.

 

Bojová vozidla pěchoty


Druhou kategorií, na kterou se podíváme, jsou bojová vozidla pěchoty (IFV = Infantry fighting vehicle). V této kategorii je opět velice široká skupina vozidel, od starých pásových BMP-1 a jejich modernizaci BMP-1AM, přes BMP-2 a jejich subvarianty, po BMP-3. Dále jsou to kolové BTR-82 a výsadkové BMD-2 a BMD-4M. Evidované ztráty těchto vozidel jako zničené jsou:

Září 2023 – 91 ks, říjen 2023– 160 ks, listopad 2023– 83 ks, prosinec 2023- 132 ks a v lednu 2024  110 ks. 

Celkem tedy 576 zničených IFV za 5 měsíců. Dalších 173 vozidel této kategorie je evidováno jako poškozené či opuštěné za sledovaných 5 měsíců. 

Výroba bojových vozidel jak pro pozemní, tak výsadkové síly probíhá v továrně KurganMashZavod (Курганмашзавод). V tuto chvíli jde o produkci modelu BMP-3, hovoří se i o produkci BMD-4M [21]. Za celé dva roky jsme nicméně zaznamenali pouze jedinou fotografii BMD-4M, a to v listopadu 2022 [28]. Dle ruského informačního webu GhurKhan, zaměřeného na obrněnou techniku, neprobíhala minimálně v roce 2022 produkce vozidel BMD-4M, ale pouze jejich generální oprava [22]. 

Dle informací z více zdrojů byla produkce modelu BMP-3 mezi 150 až 300 ks za rok. Většina analytiků se shodovala na počtu maximálně 150 vozidel za rok. V roce 2023 došlo k navýšení produkce. Některé zdroje hovoří až o cca 400 ks za rok [20]. 


 

Produkce BMP-3 v KurganMashZavod


Za rok 2023 jsme zaznamenali tyto dodávky s těmito počty vozidel:

4. 2. 2023 [23] jsou na fotografii vizuálně potvrzené 4 ks. 14. 4. 2023 [25] je místo jedné fotografie půlminutové video. V nejdelší sekvenci můžeme vidět najednou minimálně 25 vozidel. 4. 5. 2023 [24] je vizuálně zaznamenáno dalších 11 vozidel v tříbarevné kamufláži a dvě v základní zelené.  11. 7. 2023 [26] opět potvrzeno 15 vozidel. 30. 9. 2023 [27] dalších 9 vozidel. 31. 10. 2023 [29] je vizuálně potvrzeno 12 vozidel v kamuflážním nátěru a 4 v čistě zelené. 14. 12. 2020 [30]  šlo o poslední dodávku roku, minimálně 14 vozidel. 

Celkem tedy máme vizuálně potvrzenou dodávku nejméně 93 vozidel, nicméně na záznamech nevidíme celkové počty. Pokud budeme vycházet z toho, že máme záznamy všech dodávek a budeme počítat dodávky vždy praporních elementů (30 vozidel), jsme na roční produkci 210 vozidel. Pokud bychom vycházeli z informací [20], že KurganMashZavod navýšil v roce 2023 produkci tak, aby dodával rotní element každý měsíc a záznamy transportů v druhém pololetí roku 2023 to podporují, je produkce někde mezi 360-400 vozidly za rok. Další vozidlem, které by se mělo produkovat je BTR-82AT, nicméně zde nemáme žádné vizuální potvrzení dodávek. Pokud bychom vycházeli z dodávek vozidel BTR-82A před válkou [32], jejich produkce byla mezi 130 až 150 vozidly a modernizací přibližně 330 vozidly BTR-80 na BTR-82AM. Produkci proto odhadujeme maximálně na 300 ks. 


Dvojice BTR-82AT využívaná ruskými silami na Ukrajině léto 2023. 

 

Na základě problémů s odolností vozidel řady BTR-82A/AM/AT a dlouhodobých problémů s vývojem VPK-7829 Bumerang se delší dobu pracuje na návrhu nástupce BTR-82. Nástupce má být levnější než VPK-7829 a má odstranit některé z nedostatků jako je odolnost či sesedání pěchoty bočními dveřmi apod.  V průběhu roku 2023 se objevilo několik fotografií vozidla BTR-22 [34]. V letošním roce se objevily fotografie z testování. Na více informací o produkci si budeme muset počkat. Jelikož to ale bude první, koncepčně nové vozidlo zařazené do služby, můžeme očekávat celkem masivní propagační kampaň.


 

Vozidlo BTR-22 koncem ledna 2024, pravděpodobně během testů.


Dalším způsobem, kterým se doplňují ztráty ruských IFV, je modernizace a oživování skladových zásob, ať již jde o vozidla BMP-1 nebo BMP-2. Vozidla BMP-1 jsou modernizovaná na standard BMP-1AM přidáním věžového modulu BPPU, známého z vozidel BTR-82A/AM/AT. A vozidla řady BMP-2 na verzi BMP-2M. U vozidel BMP-1AM nemáme opět k dispozici žádné počty. Známá je dodávka minimálně 9 vozidel BMP-1AM z počátku roku 2024 [39]. V roce 2023 jsme nezaznamenali žádnou dodávku, nelze ovšem tvrdit, že se žádná neuskutečnila.


 

Fotografie transportu vozidel řady BMP-1AM leden 2024

 

U vozidel BMP-2M víme z loňského roku o minimálně 2 dodávkách vozidel, a to 7. 9. 2023 [36] a poté v prosinci 2023 [37]. Dále víme o modernizaci BMP-2 z uložených zásob [38]. 

U všech těchto vozidel můžeme předpokládat kapacitu minimálně několika stovek kusů za rok. Omezení pro modernizaci a oživení působí stav dlouhodobě uložených vozidel, některá jsou de facto pouze holé korby.

Na základě práce několika uživatelů Twitteru víme o stavu skladovacích základen Ruské federace [39]. Před počátkem plnohodnotné invaze bylo na základnách uloženo 4 811 kusů vozidel řady BMP-1/2. Odebráno bylo 1081 vozidel. Některá prošla opravou a některá i modernizací, část vozidel putovala přímo k útvarům. Na základnách zůstalo tedy 3 730 vozidel. I podle satelitních snímků se dá identifikovat 765 kusů jako totální vraky (kompletně odstrojené korby). Počty jsou sice z prosince 2023, bohužel snímky jsou z celého roku, takže počty mohly být ve výsledku nižší. 

 


Tyto fotografie nám ukazují jeden ze skladovacích areálů 227. skladovací základny a odsun techniky v průběhu roku 2023


O nedostatečném nahrazení vozidel svědčí i využívání starších APC, jako například BTR-50, nebo používání testovacích a prototypových vozidel, např. BTR-90 [41]. Ruská produkce tedy dokáže nahrazovat ztráty IFV pouze přímými dodávkami stovek vozidel ze skladovacích základen a jejich modernizací a obnovou.  Výroba pokryje přibližně polovinu ročních ztrát. Modernizace a oživení tedy musí pokrýt přibližně 600 vozidel za rok. Toto číslo se ovšem týká pouze techniky, která je potvrzena jako zničená a jejíž zničení je zdokumentováno. Dalších 173 vozidel je zdokumentováno jako poškozených a jsou jistě i taková, o kterých vůbec nevíme.

 

Jeden ze dvou prototypů vozidla BTR-90 na východě Ukrajiny v říjnu 2023.

  

Závěr


 Na základě výše uvedených informací lze usuzovat, že v kategorii IFV a MBT nelze u jednotek Ruské federace v tomto (2024) a následujícím (2025) roce očekávat markantní oslabení schopností. Nicméně, zjevná bude určitá degradace schopností, způsobená postupným nahrazováním modernějších prvků (pozorovací přístroje, čidla a senzory) prvky konstrukčně jednoduššími, levnějšími a bez součástek podléhajících sankcím u nejmodernějších verzí vozidel. Naopak vozidla nejstarších řad dostávají v průběhu modernizací schopnosti, kterými dříve nedisponovala, jako jsou například termovizní zaměřovače nebo systémy řízení palby. Tyto prvky sice nedosahují kvalit těch, které jsou montované například u T-90M nebo T-80BVM, ale představují jistý progres. Lze také spatřovat jistou implementaci poznatků z bojového nasazení, ať již jde o protidronovou obranu (rušičky, slat mříže apod.), nebo změny v rozmístění reaktivního pancéřování.

 Oslabení schopností lze očekávat na přelomu let 2025/2026, kdy by měly již úplně docházet zdroje okamžitě nasaditelné techniky, na skladovacích základnách zděděné z dob SSSR. Toto oslabení  je ovšem podmíněno několika body: Především udržením sankční politiky ať již na západní komponenty, výrobní zařízení, tak i na ruský export a udržením tempa ztrát, které je závislé na ukrajinské vůli bojovat a prostředky, kterými může Ukrajina bojovat, tedy dostupnosti zbraní a především munice.

 Musíme si uvědomit, že ať je produkce Ruské federace oproti Sovětskému svazu pouhým stínem a jen zlomkem toho, co se nám snaží ruská propaganda tvrdit. Stále je oproti Evropě podstatně vyšší jak u tanků, tak u bojových vozidel pěchoty. 


 Jiří Jiroušek je člen Team4Ukraine, příslušník aktivních záloh Armády České republiky
 


Seznam skratek:

MBT -  main battle tank – tank 

IFV   -    infantry fihting vehicle – bojové vozidlo pěchoty

ATGM -  Anti tank guide missile – protitanková řízená střela

UA - Ukrajina

RF  - Ruská federace

 

Zdroje:

 1. https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
 2. https://ukr.warspotting.net
 3. https://institutactionresilience.fr/publications.php
 4. https://twitter.com/janr210/status/1708450360283504750?s=46&t=8iglXVsPToQ3rsw_n3Wnig
 5. Archiv autora
 6. Archiv autora
 7. https://x.com/AndreiBtvt/status/1700840686780612919?s=20
 8. https://x.com/AndreiBtvt/status/1705944850422489241?s=20
 9. https://en.topwar.ru/232326-v-kaluge-vozobnovili-proizvodstvo-gazoturbinnyh-dvigatelej-gtd-1250-dlja-tankov-t-80.html
 10. https://en.topwar.ru/73707-proekt-unificirovannogo-boevogo-otdeleniya-burlak.html
 11. Archiv autora
 12. https://twitter.com/MrFrantarelli/status/1721501377078177934
 13. Archiv autora
 14. Archiv autora
 15. https://twitter.com/pati_marins64/status/1707117945149644829
 16. https://www.twz.com/russia-to-modernize-800-vintage-t-62-tanks-due-to-ukraine-losses-report
 17. https://x.com/naalsio26/status/1756508900298277066?s=20
 18. https://www.youtube.com/watch?v=2PHUK6zkbpc&t=573s
 19. https://twitter.com/AFVRec_/status/1733563251869241419
 20. https://x.com/21aar_show/status/1646937358678511616?s=20
 21. https://x.com/RALee85/status/1615435768209498126?s=20
 22. https://gurkhan.blogspot.com/2023/01/2022.html
 23. https://gurkhan.blogspot.com/2023/02/2023-3.html
 24. https://x.com/Sprinter99800/status/1654067515012665344?s=20
 25. https://x.com/vicktop55/status/1646771934418329600?s=20
 26. https://x.com/21aar_show/status/1678756493229973506?s=20
 27. https://x.com/BowesChay/status/1707911408472428545?s=20
 28. https://www.ixbt.com/news/2022/11/11/v-rossii-nachalos-serijnoe-proizvodstvo-bmp3-s-protivokumuljativnoj-dinamicheskoj-zashitoj.html
 29. https://x.com/MrFrantarelli/status/1719375402823541141?s=20
 30. https://x.com/worldview50/status/1735255716519174330?s=20
 31. Archiv Autora
 32. https://cs.topwar.ru/180450-rezultaty-proizvodstva-btr-82am.html
 33. Archiv uživatele sítě X @aloha9916
 34. https://gurkhan.blogspot.com/2023/06/blog-post_12.html
 35. https://x.com/front_ukrainian/status/1752040806834196573?s=20
 36. https://x.com/Defense_Talks/status/1699856631939625285?s=20
 37. https://x.com/cvetko35/status/1734543024267419951?s=20
 38. https://gurkhan.blogspot.com/2023/04/163-2.html
 39. https://x.com/HighMarsed/status/1740789720928624721?s=20
 40. https://x.com/PetTheGreat1/status/1681748824157569024?s=20
 41. https://x.com/AndreiBtvt/status/1712864661618536779?s=20
 42. Průvodce ruskými tanky T-64 na Donbasu: 1. část - InformNapalm.org (anglicky)
 43. Telegram: Contact @hpweapons

Powered by Froala Editor

Pomoc Ukrajině - prosíme o podporu.
Nenech si ujít další informace o našich aktivitách!
Přihlásit se k odběru novinek v souladu s nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

Sledujte nás na Instagramu

Partneři

Tato webová stránka používá cookies k poskytování lepších služeb. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies.