Team4Ukraine (T4U) byl vytvořen odborníky, kteří v Ukrajině pracují na různých projektech již od roku 2014. T4U je primárně zaměřena na podporu a rozvoj občanské společnosti v Ukrajině, profesionalizaci nevládního sektoru, výměnu informací a zkušeností mezi Českou republikou a Ukrajinou v oblastech bezpečnosti i státní správy, podporu bezpečnostních složek Ukrajiny zaměřenou na dosažení kompatibility s operačními standardy složek EU a NATO. Dále je T4U zaměřen na přímou humanitární podporu civilistům zasaženým válkou a v neposlední řadě materiální i jinou pomoc konkrétním jednotkám obránců Ukrajiny.


Aktuálních 5 pilířů aktivit: 

  1. Monitorování a analýza
  2. Výměna poznatků a zkušeností mezi ČR a UA v obranně bezpečnostní oblasti 
  3. Konkrétní a přímá humanitární pomoc civilistům
  4. Konkrétní a přímá pomoc obráncům Ukrajiny
  5. Kybernetická bezpečnost a informační válka

Členové a partneři T4U podnikli od vzniku spolku řadu monitorovacích misí, výzkumných cest a výprav s humanitární pomocí či speciálním vybavením pro obránce Ukrajiny. Dále potom řadu praktických a teoretických seminářů s tematikou reformy bezpečnostních složek, kybernetické a informační bezpečnosti, taktického výcviku, metod hybridní války a jejích projevů a sdíleli na nich své zkušenosti z České republiky, Slovenska, Velké Británie, Německa a dalších zemí. Nedílnou součástí je spolupráce v oblasti výměny zkušeností v obranně bezpečnostní oblasti ve prospěch České republiky i Ukrajiny.

Součástí monitorovacích misí, které členové T4U realizují prakticky bez přerušení od začátku ruské invaze v únoru 2022, je i sběr důkazů pro účely vyšetřování válečných zločinů. Členové T4U, kteří se věnují monitorovacím aktivitám, jsou speciálně vyškolení pozorovatelé a kriminologové se zkušenostmi z mezinárodních pozorovatelských misí (OBSE), kteří svou činnost v terénu koordinují s ukrajinskými i českými orgány činnými v trestním řízení.

Po celoplošném ruském útoku 24. 2. 2022 Team4Ukraine okamžitě vypravil první konvoje s humanitární pomocí a materiálem pro obránce. Humanitární aktivity se zaměřují především na oblast zdraví, logistiku, bezpečí civilistů zasažených válkou a distribuci nepotravinové pomoci. Organizace do Ukrajiny dostala desítky až stovky tun humanitární pomoci a jezdí prakticky nepřetržitě.

Jedna z největších sbírek byla zaměřena na 3 sanitní vozy Humvee s následnou úpravou pro přepravu raněných. Náklady na pořízení vozidel, jejich přípravu, nákup zdravotnického vybavení a přepravu na frontovou linii činily přibližně 6 000 000 Kč. Čas byl rozhodující a sanitní vozidla bylo třeba pořídit a dopravit na místo určení co nejdříve. Obyčejné sanitky, které jsme díky poslední sbírce zajistili, již denně zachraňují lidské životy. Dále jsme dodali např. plicní ventilátory pro nemocnici v Poltavě, zdravotní materiál a potřeby pro dětský domov ve Vinici, kde jsme také uspořádali Vánoce pro děti poznamenané válkou, nebo vybavení do vyrabované nemocnice v Chersonu.

T4U navázala různé úrovně spolupráce s nevládními organizacemi, policií, univerzitami a místní samosprávou prakticky po celé Ukrajině se zvláštním důrazem na východ (Charkovská oblast) a jihovýchod (Chersonská oblast) země. Dokážeme pohotově reagovat na potřeby našich kolegů. Díky širokému spektru kontaktů pokrývajícímu celou zemi můžeme kvalifikovaně vypracovat stanovisko, připravit transformační projekty a analýzy; po vzájemné dohodě s partnery můžeme organizovat školení, semináře či jiné projekty na základě konkrétních požadavků a místních potřeb a realizovat tak precizní a přímou pomoc. Na rozdíl od mnoha mezinárodních humanitárních organizací, jež vnitřní směrnice a bezpečnostní omezení limitují v pomoci geograficky i výběrem příjemců, můžeme naše relativně levné projekty realizovat i v oblastech, jako je zóna operace společných sil (dříve zóna protiteroristické operace), které jsou pro mnoho jiných mezinárodních partnerů nepřístupné a dodávat pomoc nejen civilnímu obyvatelstvu, ale také obráncům a dobrovolníkům na frontovou linii. Můžeme udržovat nepřetržitou operaci na nízké úrovni prakticky za jakýchkoli okolností.

Počítáme s tím, že bezpečnostní situace v regionu (a potenciálně i v Evropě) se může výrazně zhoršit, a připravujeme se na krizové scénáře. Zůstáváme v obraze tím, že neustále monitorujeme situaci v terénu, vyhodnocujeme rizika a pořádáme praktická školení. Granty a finanční příspěvky přirozeně umožňují rozšířit naši působnost a zlepšovat kvalitu chodu spolku a nabízené pomoci.


Všem našim podporovatelům hluboce děkujeme nejen za dlouholetou podporu, ale také za finanční příspěvky, bez kterých bychom stěží dokázali realizovat naši činnost a pomoc lidem v Ukrajině. Mnoho kapek je moře pomoci, které s čistým svědomím můžeme říci, zachránilo vysoké počty lidských životů.

 

Slovo předsedy:

PhDr. Petr Pojman, Ph.D. , Kriminolog a politický analytik

V minulých letech realizoval T4U v Ukrajině několik projektů ročně a stačila stručná informace na webu a v mediích. To se změnilo v únoru minulého roku. Od té doby realizujeme každý měsíc operace a dodávky materiálu, které by měli pomoci Ukrajině i Západu porazit agresivní a deviantní ruský režim. Naše monitorovací činnost přispívá i k tomu, aby na Západě pochopili, že porážka ruského imperialismu a fašismu musí být absolutní prioritou! Nejde zdaleka jen o vytlačení ruských sil z Ukrajiny, musí dojít i k likvidaci ruského potenciálu k jakékoli další agresi! V jiném případě půjde jen o odložení války, a za několik let budeme opět pozorovat masové hroby, deportace a bombardování. Tak tomu v historii Ruska bylo vždy a není žádný důvod domnívat se, že by tomu mělo být tentokrát jinak.

Přelom let 2013 a 2014 byl skutečným začátkem Rusko - Ukrajinské války a právě již v této době se postupně začal vytvářet Team 4 Ukraine (T4U). Ten byl původně vytvořen odborníky, kteří se zajímali o situaci v Ukrajině, pracovali v této zemi na různých projektech zaměřených především na reformu bezpečnostních složek a kybernetickou bezpečnost. Souběžně s těmito úkoly se T4U věnoval monitoringu a analýze bezpečnostní situace v zemi. Chápání toho, co se v Ukrajině děje, bylo v té době v ČR a EU výrazně horší než dnes.

T4U se z původně neformálního uskupení nadšenců přetvořil v systematicky fungující organizaci, která byla v roce 2017 oficiálně zaregistrována a navázala spolupráci s většinou bezpečnostních složek v Česku i v Ukrajině. Za podpory českého Ministerstva vnitra, Mezinárodního Visegradského fondu, Policie ČR a dalších, realizoval T4U v Ukrajině řadu bezpečnostních projektů.

Vzhledem k tomu, že již tehdy bylo zřejmé, že Rusko bude ve své agresi pokračovat, vstoupili někteří členové T4U do aktivních záloh AČR. A to nejen proto, aby získali potřebné dovednosti, ale i z toho důvodu aby doplnili již existující tým o vojenské odborníky.

Přišel 24. únor 2022 a začala se odvíjet nová kapitola v historii týmu. Rusko definitivně opustilo taktiku hybridní války a odhodlalo se k plnohodnotné invazi. Na území Ukrajiny vstoupila z několika směrů ruská armáda a ruské vojenské letectvo zahájilo masivní bombardování. Počty obětí, již prvních dnů invaze, násobně přesáhly počty obětí předchozích 8 let války. Začal největší konflikt v Evropě od r. 1945. Naše životy se navždy změnily, v nové realitě postavila válka všechny na svá nová místa. Část členů týmu byla v oněch únorových dne přímo v Ukrajině, někteří dokonce v její okupované, jak se tehdy říkalo - vládou nekontrolované části, jako monitoři OBSE. Jiní přijeli pár dní před 24. únorem do Kyjeva podpořit své místní kolegy. Ti všichni se po útoku museli ze země nuceně evakuovat. Už během evakuace jsme však začali organizovat cestu zpět -  v jiných pozicích, s jiným vybavením a s jinými úkoly. Právě v těchto dnech se během několika málo dní T4U rozšířil o vojenskou sekci.

Pomocí členů Aktivních záloh byla zahájena spolupráce s Ministerstvem obrany, a první dodávky vybavení vezli členové T4U přes polsko-ukrajinskou hranic již následující týden. Od března začíná pravidelná doprava materiálu obráncům Ukrajiny a též monitoring válečných zločinů. Na stránkách T4U jsou spuštěny veřejné sbírky a spolupráce s dalšími donory….

Od prvních dnů, kdy obráncům Ukrajiny chybělo prakticky vše, jsme dnes v situaci, kdy podporujeme konkrétní jednotky a pokoušíme se zajistit přesně to vybavení, které potřebují k plnění konkrétních úkolů. Máme též prioritní regiony, kde máme nezbytnou síť kontaktů. Například v Charkovské oblasti se kromě humanitární činnosti systematicky věnujeme i monitoringu válečných zločinů. V Chersonu a okolí se věnujeme nejen podpoře armády, ale podporujeme i místní dětskou nemocnici, kterou jsme vybavili sanitními vozy a lékařskou technikou. O to vše nemocnice v důsledku ruské okupace přišla. Poté co Rusko vyhodilo do povětří hráz Kachovské přehrady, působil náš tým v Chersonské oblasti s několika čluny a pomáhal s evakuací lidí a zvířat ze zatopených oblastí.  

Vše začalo cestou z Prahy do Užhorodu, Kyjeva a Charkova, někdy na začátku r. 2014. Tehdy jsme se v zemi začali postupně orientovat, tehdy jsme zahájili první projekty. Únor r. 2022 naší organizaci radikálně proměnil a rozšířil. Avšak porážkou Ruska v Ukrajině by naše mise končit neměla. Cílem této války má být likvidace vojenského potenciálu Ruska, jehož politický i společenský režim se zcela zdiskreditoval. Bez zásadní proměny bude představovat hrozbu i po prohrané válce. Původní plány Kremlu byly velkolepé. Ukrajina měla padnout za několik málo dní. Pod aureolou vítězství pak měli k nohám Ruska padnout i některé další země bývalého SSSR, Arménie, Gruzie, Kazachstán, nebo minimálně jeho severní část. Putin počítal s velkou pravděpodobností i s útokem na Pobaltí a rozložením NATO, které by v dané situaci, podle jeho představ, nepřišlo na pomoc. Imperiální plány Kremlu však narazili na ukrajinskou neústupnost. Do obrany země se zapojila většina společnosti a země NATO i EU začali naopak poskytovat pomoc. Hlasy ruských kolaborantů v Evropě utichly.

Ukrajina vyhlásila mobilizaci a systematicky, i s pomocí západních zbraní, začala vytlačovat protivníka ze svého území. To vše ale za velmi vysokou cenu. Někteří kolegové, staří přátelé se již nikdy nevrátí - za obranu vlasti položili život. I v duchu jejich památky budeme pokračovat v činnosti, dokud to bude třeba. 

A nikdy se nevzdáme! 

Slovo místopředsedy: 

Ing. Jan Heřmánek

Dobrovolnická organizace, natož její spoluřízení, pro mě byla naprosto neznámá věc. Přesto od února roku 2022 tak v rámci Team 4 Ukraine působím. Hned 2. den invaze jsem vyrazil s několika kolegy do napadené Ukrajiny s pomocí, jak pro civilisty, tak s vybavením pro ukrajinské vojáky k obraně jejich vlasti. Z této pro mě prvotní akce se stala pravidelná činnost, a z malého týmu o několika lidech se T4U rozšířilo na počet kolem dvaceti dobrovolníků, kteří tráví většinu svého volného času, dovolených a energie pomocí napadené Ukrajině. Díky dlouhodobému působení T4U v Ukrajině (od roku 2014) jsme měli vybudovanou síť kontaktů na vojenské jednotky, samosprávy i jiné organizace. Tyto vazby velmi pomohli při cílení naší pomoci, v rámci výjezdů několika dodávek pomoci až po velké konvoje do konfliktních oblastí Ukrajiny. Od začátku invaze si zakládáme na tom, že materiální pomoc vozíme až tam, kde je opravdu potřeba, třebaže to jsou frontové nebo hojně ostřelované oblasti. Krom materiální pomoci od začátku války mapujeme s monitorovacími týmy i válečné zločiny Ruska vůči Ukrajině, pomáháme s edukací v oblasti první pomoci u jednotek, nebo jiných dobrovolnických organizací a také čerpáme zkušenosti Ukrajinských ozbrojených sil k jejich analýze a případnému použití při obraně naší vlasti. Za rok 2022 jsme navštívili válkou zmítanou zemi mnohokrát a dle zpětné vazby od našich Ukrajinských přátel naše pomoc zachránila nejméně desítky, spíše stovky životů. Nic z toho bychom nedokázali nebýt ohromné solidarity Českého národa a podpory všech, kdo nám pomáhají pomáhat. Děkujeme!Powered by Froala Editor

Pomoc Ukrajině - prosíme o podporu.
Nenech si ujít další informace o našich aktivitách!
Přihlásit se k odběru novinek v souladu s nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

Sledujte nás na Instagramu

Partneři

Tato webová stránka používá cookies k poskytování lepších služeb. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies.